26 de setembre del 2011

COMENÇA UN NOU CURS!!!!

OLA E TUTOM
JA EM TURNAT E SESCOLE I EM CUMENSAT UN NOU CURS, JA FEIM P5 I TENIM UNE CLASE NOVE. ES MOLT XULA.
IA RECONS PER JUGA I PER FE FEINE:
SES CUSTRUCSIONS, SE CESETE, SE CUINETE,
SE BIBLIUTECE, DE FE CARTES, PUZLES, JOCS DE TAULE, DE PINTA I ES RECO DE SURDINEDO.
MUS EGRADE MOLT JUGA E ES RECONS I TEMBE FEIM MOLTES FEINETES. JA PUSAM ES NOM EN LLETRE LLIGADE.
EM TURNAT MOLT GROSUS I TENIM MOLTES GANES DEPENDRE.
ES NOM DE SE NOSTRE CLASE ES:
ES ABRES DES BOSC.
ECET CURS ES DIMECRES ENAM E SICU, ES DIVENDRES ANAM A MUSICE, ES DIMARS I ES DIJOUS FEIM ENGLES I ES DILLUNS VE NE LOLA I FEIM COSES EM SURDINEDO.
FEIM MOLTES ECTIVITATS I MUS U PESAM MOLT BE.
E TOTS MUS EGRADE ENA A ESCOLE.